Site Admin
2017.10.10.
Hamarosan, Hírek, Friss
thumb2 thumb2
2017.10.10.-én 8 mázsa vegyes keszeg költözött a tóba. 2017.10.11.én 10-11 óra között pontytelepítés lesz a Csónakázó-tónál, ezért Általános tilalom lesz érvényben ( 2017.10.11-től 04:00-órától Október 22. 24:00-óráig )!Kezdődik az iszap felszámolás a Csónakázó-tónál!

Site Admin
2017.02.08.
Horgászvizsga, Hírek, Friss
thumb2

Tisztelt leendő Vizsgázók-Horgásztársak!

A sikeresebb felkészülés és eredményesebb vizsga érdekében a horgászvizsgák lebonyolításáról adunk tájékoztatást az alábbiakban. A 2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről és annak végrehajtási rendelete megváltoztatta a horgászvizsgáztatás feltétel-, és szabályrendszerét.A vizsgáról általánosan Kinek kell horgászvizsgát tennie? A hatályos törvényi szabályozás szerint, aki egész évben, állami horgászjegy birtokában horgászni kíván, és horgászvizsgát eddig nem tett, horgászvizsga letételét nem tudja igazolni, illetve nem tudja bemutatni korábbi érvényes állami horgászjegyét, állami horgászvizsgát kell tennie. Más országban tett vizsgát pedig az erről kiállított okirattal vagy horgászati okmánnyal lehet igazolni (40. § (2)). Hány éves kortól lehet horgászvizsgát tenni? Horgászvizsgára a legalább 10. életévét már betöltött cselekvőképes személy, gyermek is jelentkezhet, de a vizsga csak a 15. életév betöltésének évében kötelező feltétele az állami jegy kiváltásának. Amennyiben a horgászvizsgára jelentkező személy a vizsgára jelentkezés napján még nem töltötte be a 14. életévét, abban az esetben a vizsga megkezdése előtt köteles bemutatni a vizsgabizottságnak a törvényes képviselője által – a horgászvizsgán történő részvételhez – adott hozzájárulást. Kinek adható állami horgászjegy horgászvizsga nélkül? Az állami horgászjegy horgászvizsga nélkül is kiadható három éves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött gyermek horgász részére (40. § (3)). Ki kaphat felmentést a horgászvizsga letétele alól? A horgászvizsga letétele alól a halgazdálkodási hatóság felmentést ad azon értelmi fogyatékos személy részére, akinek a törvényes képviselője az állapotát igazoló okmányokat benyújtja. A horgászvizsga letétele alól mentesített, halfogásra jogosító okmányokkal rendelkező értelmi fogyatékos személy kizárólag 18. életévét betöltött, állami horgászvizsgával rendelkező személy folyamatos jelenlétében, az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek szerint horgászhat (40. § (5)). A horgászvizsga letétele alól a halgazdálkodási hatóság felmentést adhat a 15. év feletti értelmi fogyatékos személyek részére is. Az erről szóló határozatot a lakóhely szerint illetékes megyei kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága adja ki, ehhez a törvényes képviselőnek kell a felmentést kérő személy állapotát igazoló okmányokat benyújtania.

Állami horgászvizsga díja 3.500.- Ft

Állami horgászvizsga díj ifjúsági horgász részére 1.000.- Ft

Kapcsolat

Telefon: +36-70/323-2746
Email: Vezetőség
Email: Ügyfélszolgálat
Honlap: délzalaihorgasz

8847 Garabonc Kossuth L 51.
Telephely, 8800 Nagykanizsa
Szekeres J 45.